Dofinansowanie do procedury in vitro 2023

wsparcie wojewódzkie                       wsparcie miejskie

x

Kardiotokografia

Jest jednym z najważniejszych badań w zakresie opieki przedporodowej. Możesz liczyć na wsparcie naszych specjalistów w zakresie tego badania i rzetelnej oceny stanu Twojego dziecka.

Umów wizytę
Pierwsza wizyta Artemida
Wybierz kategorię
Umów wizytę

  Sprawdź jak możemy Ci pomóc
  Wybierz klinikę

  Rodzaj wizyty

  Kardiotokografia (KTG)

  Jedno z najważniejszych badań w zakresie opieki przedporodowej, które polega na monitorowaniu akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy przyszłej mamy. Kardiotokografia (KTG) pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

  W ciąży o fizjologicznym przebiegu, gdzie nie obserwuje się niepokojących zmian aktywności ruchowej płodu, nie ma konieczności monitorowania kardiotokograficznego. W innym przypadku możesz liczyć na wsparcie naszych specjalistów w zakresie tego badania i rzetelnej oceny stanu Twojego dziecka.

  Co to jest KTG?

  W skład kardiotokografii wchodzą:

  • kardiografia – ciągła rejestracja akcji serca płodu przy pomocy elektrokardiografu lub ultrasonograficznej sondy, określająca czynność skurczowo-rozkurczową serca przy wykorzystaniu efektu Dopplera,
  • tokografia – rejestracja czynności skurczowej macicy, która może odbywać się poprzez czujnik zewnętrzny, umieszczony na brzuchu mamy lub poprzez rejestrację zmiany ciśnienia wewnątrz jamy macicy, mierzonego przy pomocy cewnika.

  Jak przebiega badanie KTG?

  Badanie kardiotokograficzne powinno zostać wykonane w spokojnej atmosferze, w wygodnej, leżącej pozycji, najlepiej na lewym boku, przez co najmniej 20 minut. Jest to bowiem optymalny czas, który pozwala na obiektywizację zapisu, biorąc pod uwag występowanie okresów snu i czuwania – aktywności płodu – co wpływa na obraz zapisu. 

  Zapis kardiotokograficzny powinien być czytelny i spełniać wymóg niskiego odsetka czasu utraty sygnału. Ważna jest również możliwość powtarzania zapisu na tym samym typie aparatu kardiotokograficznego.

  Kiedy lekarz zaleci wykonanie KTG?

  Poniżej znajdziesz wskazania do prowadzenia zapisów kardiotokograficznych po 24. tygodniu ciąży.

  Wskazania matczyne:

  • zespół antyfosfolipidowy,
  • niewyrównana nadczynność tarczycy,
  • hemoglobinopatie,
  • sinicze wady serca,
  • układowy toczeń trzewny,
  • przewlekłe choroby nerek,
  • cukrzyca typu I,
  • nadciśnienie tętnicze,

  Powikłania ciąży:

  • stan przedrzucawkowy,
  • znaczące zmniejszenie liczby ruchów płodu,
  • małowodzie lub wielowodzie,
  • ciąża mnoga,
  • ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu,
  • ciąża po terminie porodu,
  • konflikt serologiczny,
  • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu w przeszłości.

  Wyniki KTG

  Podstawowa częstość tętna płodu mieści się w granicach 110-160 uderzeń na minutę. Wzrost częstości uderzeń powyżej 160, nazywany tachykardią, może być związany z:

  • niskim wiekiem ciążowym, 
  • stosowaniem beta-mimetyków, 
  • odwodnieniem, 
  • hipertermią, 
  • centralizacją krążenia płodu związaną z niedotlenieniem wewnątrzmacicznym. 

  Jeśli dojdzie zaś do zwolnienia częstości rytmu serca płodu poniżej 110 uderzeń na minutę (bradykardia) i stan ten będzie utrzymywał się przez co najmniej trzy minuty, wymagane jest poszerzenie nadzoru. Wydłużenie się okresu bradykardii powyżej trzech minut wskazuje zaś na zapis nieprawidłowy, wymagający interwencji.

  W prawidłowym zapisie kardiotokograficznym ocenia się również występowanie akceleracji. Są to krótkotrwałe przyspieszenia czynności serca płodu, o co najmniej 15 uderzeń na minutę, trwających co najmniej 15 sekund. Świadczą one o prawidłowej funkcji układu nerwowego i prawie zawsze związane są z aktywnością ruchową płodu. 

  Brak akceleracji w zapisie KTG może świadczyć o okresie snu płodu lub stanowić zjawisko niepokojące, związane z ryzykiem niedotlenienia wewnątrzmacicznego, zakażenia wewnątrzmacicznego lub uszkodzenia OUN.

  Umów wizytę

   Sprawdź jak możemy Ci pomóc
   Wybierz klinikę

   Rodzaj wizyty