Dofinansowanie do procedury in vitro 2023/2024

           wsparcie miejskie  Olsztyn    wsparcie wojewódzkie – województwo warmińsko-mazurskie

Uwaga Białystok – dofinansowanie in vitro!

x

In vitro - założenia rządowego programu

Program będzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2028 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie państwa każdego roku 500 mln zł. Łącznie to 2,5 mld zł.

Umów wizytę
Pierwsza wizyta Artemida
Wybierz kategorię
Umów wizytę

  Sprawdź jak możemy Ci pomóc
  Wybierz klinikę

  Rodzaj wizyty

  Głównym celem programu jest zapewnienie równego dostępu do metody in vitro dla par borykających się z niepłodnością. Program ma na celu przywrócenie nadziei i zapewnienie realnej szansy na rodzicielstwo wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy pragną mieć potomstwo. Dodatkowo, program obejmuje również aspekt onkopłodności, czyli zabezpieczenie materiału rozrodczego dla osób, które przechodzą terapię onkologiczną i chcą mieć dzieci w przyszłości. Dzięki temu nawet osoby poddające się trudnej i wyniszczającej organizm terapii mają szansę na własne potomstwo w przyszłości.

  Program będzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2028 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie państwa każdego roku 500 mln zł. Łącznie to 2,5 mld zł.

   I.  Do kogo jest kierowany program:

  Program skierowany jest do par pozostających w związku małżeńskim lub pozostających we wspólnym pożyciu, ze wskazaniami do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, a także do pacjentów przed lub w trakcie leczenia onkologicznego o potencjale upośledzającym płodność.

  II. Kryteria kwalifikacji do udziału w programie oraz kryteria wyłączenia z programu

  Do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego mogą zostać zakwalifikowane pary spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
  2. u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
  3. w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:

  a) wiek (w dniu kwalifikacji):

  • kobieta do 42. roku życia,
  • mężczyzna do 55. roku życia,

  b) w przypadku dawstwa nasienia opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego;

  4. w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka:

  a) wiek (w dniu kwalifikacji):

  • kobieta do 45. roku życia,
  • mężczyzna do 55. roku życia,

  b) opinia psychologa potwierdzająca gotowość    obojga    partnerów    do   rodzicielstwa niegenetycznego.

  Kryteria wyłączenia:

  Wyłączenie z Programu powodują:

  • niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu;
  • pisemna rezygnacja z udziału w Programie;
  • przeciwskazania medyczne, w szczególności:

  w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:

  • nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach Programu stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji, w każdym z osobna,
  • czynniki medyczne   uniemożliwiające   wykonanie  procedury   zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu,

  w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu.

  W programie mogą wziąć udział pary (u których w dniu zgłoszenia kobieta nie przekroczyła 45. roku życia, a mężczyzna nie przekroczył 55. roku życia), które przed wejściem w życie Programu miały, w ramach wcześniej realizowanych procedur (niezależne od ich źródeł finansowania), kriokonserwowane i przechowywane zarodki. Parom tym przysługuje kriotransfer w ramach Programu zgodnie z ustalonym kosztem jednostkowym.

  Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych do programu ma miejsce przed każdym kolejnym cyklem w ramach programu, nie wcześniej jednak niż miesiąc przed rozpoczęciem kontrolowanej stymulacji jajeczkowania (w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych), miesiąc przed zapłodnieniem komórek jajowych (w przypadku dawstwa oocytów) i miesiąc przed przeniesieniem zarodków do organizmu kobiety (w przypadku dawstwa zarodków).

  Jeśli między cyklami leczenia uczestnicy przestaną spełniać kryteria kwalifikacji do kolejnej procedury z użyciem własnych komórek jajowych jest możliwe (w przypadku spełnienia kryteriów kwalifikacji) zakwalifikowanie do procedury z dawstwem oocytów lub zarodków.

  Wcześniejsze procedury zapłodnienia pozaustrojowego i fakt posiadania dzieci nie wykluczają z udziału w Programie. Para na każdym etapie będzie miała możliwość rezygnacji z udziału w Programie. Po zajściu w ciążę w wyniku medycznie wspomaganej prokreacji zrealizowanej w ramach Programu i wykorzystaniu wszystkich utworzonych zarodków para może powtórnie przystąpić do Programu, jeżeli nadal spełnia kryteria kwalifikacji.

  III.  Zabezpieczenie płodności na przyszłość

  Do Programu mogą zostać zakwalifikowani pacjenci spełniający następujące kryteria:

  1. pacjenci przed lub w trakcie leczenia onkologicznego o potencjale upośledzającym płodność;
  2. wiek (w dniu zgłoszenia – pierwszej wizyty u realizatora):
  • kobieta od okresu dojrzewania do 40. roku życia,
  • mężczyzna od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

  Kryteria wyłączenia:

  Wyłączenie z Programu powodują:

  • niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu;
  • pisemna rezygnacja z udziału w Programie;
  • przeciwskazania medyczne, w szczególności uniemożliwiające wykonanie procedury medycznie wspomaganej prokreacji dającej szanse na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.

   

  IV. Rządowa refundacja in vitro przy kolejnym dziecku

  Program refundacji in vitro przy kolejnym dziecku otwiera możliwość uczestnictwa parom, które już mają dzieci lub przeszły przez wcześniejsze procedury zapłodnienia in vitro. Decydując się na udział w programie, para może w każdym momencie zdecydować o rezygnacji z udziału. Po uzyskaniu ciąży w wyniku procedury in vitro, zrealizowanej w ramach  programu i wykorzystaniu wszystkich utworzonych zarodków, para ma także możliwość ponownego przystąpienia do programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacji

  V. W ramach rządowego programu in vitro, para ma możliwość skorzystania z 6 procedur, które obejmują:

  • Maksymalnie 4 cykle in vitro z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych lub nasienia dawcy.
  • Maksymalnie 2 procedury in vitro z użyciem komórek jajowych od dawczyni, przy możliwości zapłodnienia maksymalnie 6 komórek rozrodczych w ramach jednej procedury.
  • Maksymalnie 6 cykli in vitro z adopcją zarodków, gdzie jeden transfer zarodka odpowiada jednemu cyklowi leczenia.

  Pełne warunki programu znajdziesz tutaj: 

  FAQ dot. założeń rządowego programu in vitro w Klinice Artemida w Białymstoku.

  Czy klinika dostała dofinansowanie?

  Nasza klinika oferuje bezpłatne procedury in vitro dla wszystkich par spełniających kryteria kwalifikacji programu Ministerstwa Zdrowia. Prosimy o zapoznanie się z pełnymi kryteriami programu na stronie Ministerstwa Zdrowia [link do kryteriów programu MZ]. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszymi lekarzami lub położnymi [link].

  Gdzie będą odbywały się wizyty?

  Wizyty związane z procedurą in vitro będą odbywały się w Poradni In Vitro USK [link], gdzie nasi specjaliści przeprowadzą Państwa przez cały proces medyczny. Nasi lekarze są również dostępni w gabinetach Artemidy przy ul. Włókienniczej 9B/U, gdzie współpracują z położnymi i laboratorium diagnostycznym. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszymi lekarzami lub położnymi [link].

  Kiedy można się zapisywać?

  Jeżeli Państwa lekarz prowadzący skierował Was do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z powodu zdiagnozowanej przyczyny niepłodności lub nieskutecznego leczenia przez ponad 12 miesięcy, prosimy o kontakt telefoniczny . W razie wątpliwości, umówcie się na wizytę konsultacyjną z dotychczasowymi wynikami diagnostyki i leczenia. Nasi lekarze [link] chętnie rozwieją wszystkie Wasze wątpliwości.

  Wymiana informacji

  W ramach wdrażania programu Ministerstwa Zdrowia, będziemy kontaktować się bezpośrednio z zainteresowanymi parami, aby sukcesywnie włączać je do procedury in vitro. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z naszymi lekarzami lub położnymi[link].

  Czy lekarz prowadzący będzie się zajmował Pacjentką w szpitalu?

  Oczywiście! Nasi lekarze będą Państwu towarzyszyć na każdym etapie procedury in vitro – od kwalifikacji, przez monitoring, aż po transfer i wizytę potwierdzającą ciążę. Przypominamy, że lekarze Artemidy [link] kontynuują proces diagnostyczny i leczniczy, w tym wykonują zabiegi endoskopowe (laparoskopie i histeroskopie) oraz operują w szpitalu USK, jeśli jest taka potrzeba.

  Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszymi lekarzami [link] lub położnymi [link].

  Umów wizytę

   Sprawdź jak możemy Ci pomóc
   Wybierz klinikę

   Rodzaj wizyty