Dofinansowanie do procedury in vitro 2023

wsparcie wojewódzkie                       wsparcie miejskie

x

Dotacje

Projekt unijny „Mikrobiom macicy a niepowodzenie rozrodu”

„Artemida Olsztyn” Sp. z o.o. w terminie 01.01.2020 -31.12.2023 realizuje projekt pn. „Mikrobiom macicy a niepowodzenie rozrodu”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy „Artemida Olsztyn” sp. z.o.o. w wyniku działalności badawczo-rozwojowej od 2023 roku.

Planowane efekty
– Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 1 szt.
– Liczba utrzymanych miejsc pracy – 6,34 etatów

Wartość projektu: 798 162,11 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 526 707,18 zł

 

 

„Bon antywirusowy” GRANT NR BON70

 

Firma Centrum Ginekologii Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „ARTEMIDA” Domitrz i Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Bon antywirusowy”, umowa o powierzenie grantu nr BON70.

Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian (innowacji) procesowych, organizacyjnych i technologicznych w związku z dostosowaniem przedsiębiorstwa do działalności w czasie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego oraz szczególnych uwarunkowań rynkowych z tym związanych w ramach projektu „Bon antywirusowy”.

Wartość projektu: 127.252,83 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 95.131,66 PLN