Badanie nasienia

To pierwszy i podstawowy krok, który powinna wykonać para, bezskutecznie starająca się o dziecko. Badanie jest proste i nieinwazyjne, a wynik znacznie ułatwia wyznaczenie kierunku terapii.

Umów wizytę
Pierwsza wizyta Artemida
Wybierz kategorię
Umów wizytę

  Sprawdź jak możemy Ci pomóc
  Wybierz klinikę

  Rodzaj wizyty

  Badanie nasienia

  Ocena jakości nasienia to jedno z pierwszych i podstawowych badań, jakiemu powinna się poddać para, zgłaszająca się do lekarza w celu określenia przyczyn problemów prokreacyjnych. Uzyskany wynik umożliwia podjęcie przez lekarza prowadzącego odpowiednich decyzji terapeutycznych.

  Warunki pobrania

  Materiałem do badania jest nasienie, zatem prosimy pacjenta o jego oddanie. Najlepiej jeśli zrobi to u nas, gdyż ważny jest czas, jaki upłynie od wytrysku do rozpoczęcia badania. Nasienie powinno być oddane do sterylnego pojemniczka i od razu przekazane do laboratorium. 

  W wyjątkowych przypadkach nasienie można oddać w domu, ale pobrany w ten sposób materiał musi być przechowywany w temperaturze ciała i przetransportowany do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 30 min od oddania. W innych przypadkach wynik może być nieprawidłowy. 

  W klinice dysponujemy pokojem, w którym w intymnych i higienicznych warunkach można drogą masturbacji oddać nasienie. Umożliwia to rozpoczęcie badania w optymalnym czasie.  

  Jak się przygotować do oddania nasienia?

  Przed badaniem wskazana jest wstrzemięźliwość (powstrzymanie się od wytrysku) przez okres nie krótszy niż 2, ale nie dłuższy niż 7 dni. To ważne, gdyż zbyt krótki czas abstynencji seksualnej może skutkować mniejszą liczbą plemników w ejakulacie, a przy zbyt długim — odsetek martwych może być fałszywie podwyższony.

  W tygodniu poprzedzającym badanie należy powstrzymać się od spożywania alkoholu, ograniczyć liczbę wypalanych papierosów oraz unikać intensywnego wysiłku fizycznego.

  Na badanie nie należy zgłaszać się z gorączką oraz innymi objawami sugerującymi infekcję. Również przyjmowane leki (np. antybiotyki, sterydy) mogą negatywnie wpływać na uzyskany wynik.

  Wynik badania nasienia, czyli spermiogram

  W naszym laboratorium wykonujemy kompleksowe badanie nasienia, w tym analizę komputerową (SCA), gdzie określamy następujące parametry:

  • objętość ejakulatu 
  • całkowita liczba plemników  
  • liczba plemników w 1 ml ejakulatu 
  • odsetek plemników ruchliwych 
  • odsetek plemników o ruchu postępowym 
  • stopień aglutynacji 
  • lepkość, pH, barwa i czas upłynnienia
  • morfologia, czyli budowa plemników.

  W naszym laboratorium możliwa jest również dalsza diagnostyka:

  • analiza żywotności plemników (odsetek plemników żywych) 
  • badanie fragmentacji DNA plemników (SCD)
  • test wiązania z hialuronianem (HBA)
  • posiew nasienia: tlenowy, beztlenowy oraz mykologiczny
  • badanie stresu oksydacyjnego w nasieniu
  • badanie molekularne metodą real-time PCR na obecność patogenów powodujących infekcje układu moczowo-płciowego, w tym: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp., Ureaplasma spp. Neisseria gonorrhoeae i in.

  Test żywotności plemników

  Test żywotności plemników pozwala na identyfikację żywych plemników w próbce nasienia, dostarczonej do laboratorium. Badanie zaleca się wykonywać w celu diagnostyki niepłodności u mężczyzn i określenie przyczyn ewentualnych problemów prokreacyjnych pary ale także przed planowanym zapłodnieniem pozaustrojowym (in vitro).

  W naszym laboratorium wykonujemy test eozyna-nigrozyna, polegający na ocenie rozmazów plemników. Preparaty wybarwiane są mieszaniną barwników eozyna-nigrozyna. Eozyna przenika przez uszkodzoną błonę komórkową martwych plemników, ich główki zabarwiają się wówczas na czerwono lub ciemnoróżowo. Główki plemników żywych nie absorbują eozyny i pozostają niezabarwione lub lekko różowe.

  Stwierdzenie mniejszej od wartości referencyjnych liczby żywych plemników oznacza nieprawidłowość i może wskazywać na obecność różnego rodzaju zaburzeń.

  Fragmentacja DNA plemników

  To badanie przeprowadza się, aby ocenić jakość genetyczną nasienia. Innymi słowy, wówczas, gdy zachodzi podejrzenie, że plemniki mogą być uszkodzone i w związku z tym niezdolne do zapłodnienia lub powodujące powstawanie wad genetycznych u zarodka.

  Grupą ryzyka są w tym przypadku mężczyźni:

  • w wieku powyżej 40. roku życia,
  • z nadwagą i otyłością,
  • z nałogami (papierosy, alkohol, inne używki),
  • narażeni na działanie substancji toksycznych,
  • z nieprawidłowym wynikiem badania nasienia (np. obniżona ruchliwość, nieprawidłowa morfologia).

  Badanie powinno zostać wykonane również w przypadku niepłodności idiopatycznej (o nieustalonym tle) oraz przy poronieniach nawykowych. Jest ono również wskazane przed rozpoczęciem procedury in vitro.

  Test HBA 

  Do zapłodnienia konieczna jest obecność żywych, prawidłowo zbudowanych i zdolnych do ruchu plemników. Tylko te będą w stanie dotrzeć do komórki jajowej. Na końcu drogi czeka je jednak jeszcze jedna przeszkoda — wzgórek jajonośny, czyli komórki ziarniste, które otaczają komórkę jajową i wytwarzają kwas hialuronowy. Dojrzały plemnik posiada receptory, umożliwiające wiązanie się z tym kwasem, dzięki czemu jest w stanie wniknąć do wnętrza komórki i się z nią połączyć.

  Badanie polega na policzeniu odsetka plemników, które są w stanie połączyć się z kwasem hialuronowym. 

  Badanie wykonuje się w przypadku niepłodności idiopatycznej oraz przed rozpoczęciem procedury in vitro. Unikamy w ten sposób ewentualnego wykorzystania w niej niedojrzałych, a zatem niezdolnych do zapłodnienia, plemników.

  Posiew nasienia

  Jest to badanie mikrobiologiczne mające na celu identyfikację drobnoustrojów występujących w nasieniu, jeśli doszło do zakażenia. Najczęściej za zakażenia układu moczowo-płciowego odpowiadają bakterie oraz grzyby. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku, w pracowni mikrobiologicznej wykonywany jest antybiogram, który określa lekowrażliwość zidentyfikowanych drobnoustrojów

  Posiew zalecany jest, gdy w podstawowym badaniu nasienia stwierdzono zwiększoną liczbę leukocytów, obecność bakterii lub objawy pacjenta sugerują zakażenie układu moczowo-płciowego.

  Stres oksydacyjny w nasieniu

  Stres oksydacyjny jest jedną z przyczyn męskiej niepłodności i problemów z zajściem w ciążę. Do stresu oksydacyjnego dochodzi gdy nadmierna ilość reaktywnych form tlenu nie jest w wystarczającym stopniu neutralizowana przez fizjologiczne układy oksydacyjne. Niezneutralizowane reaktywne formy tlenu mogą być odpowiedzialne za poważne uszkodzenia DNA. Skutkuje to zaburzeniami funkcji plemników i może prowadzić do niepłodności.

  Na wystąpienie nadmiernego stresu oksydacyjnego w nasieniu są szczególnie narażeni mężczyźni otyli, stosujący różne używki, narażeni na toksyczne substancje w środowisku, a także ze zdiagnozowaną cukrzycą i innymi ogólnoustrojowymi schorzeniami.

  Badania molekularne metodą real-time PCR

  Badania wykorzystują reakcję łańcuchową polimerazy (PCR). Istotą badania jest powielenie materiału genetycznego patogenu, jeśli znajduje się on w pobranej od pacjenta próbce. Testy molekularne cechują się bardzo wysoką czułością diagnostyczną oraz bardzo dobrą swoistością – bezbłędnie identyfikują patogen wywołujący infekcje. Pozwalają na uzyskanie wyniku nawet w przypadku obecności pojedynczych cząsteczek drobnoustroju w badanej próbie. 

  Materiałem do badań może być nasienie, wymaz z prącia, cewki moczowej oraz odbytu. Badanie można wykonać również z moczu.

  Szczegółowa diagnostyka z wykorzystaniem metod molekularnych jest istotna z uwagi na często występujące zakażenia bezobjawowe, które są przyczyną problemów z płodnością.

  Umów wizytę

   Sprawdź jak możemy Ci pomóc
   Wybierz klinikę

   Rodzaj wizyty