Dofinansowanie do procedury in vitro 2023

           wsparcie miejskie

x
kółko 29.12.23.

Informacja o szkoleniach ustawicznych w 2024 roku

Informujemy że w 2024 r. w Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „Artemida Olsztyn” prowadzone będą następujące szkolenia w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

  1. Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.
  2. Szkolenie ustawiczne dla embriologów i  pracowników pracowni seminologicznych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz pracowników banków komórek rozrodczych i zarodków.
  3. Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

Planowane terminy ww. szkoleń: 11-14.04.2024 r., 20-22.09.2024 r., 18-20.10.2024 r.