Dofinansowanie do procedury in vitro 2023

           wsparcie miejskie

x
kółko 02.04.21.

Szkolenia w Klinice Artemida Olsztyn

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, informujemy, że w 2021 roku w Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „Artemida Olsztyn” prowadzone będą następujące szkolenia ustawiczne.

 

  1. Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. Termin szkolenia: 24-26.09.2021
  2. Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. Termin szkolenia: 08-10.10.2021 
  3. Szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz pracowników banków komórek rozrodczych    i zarodków. Termin szkolenia: 22-24.10.2021 

Program oparty jest na rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. 

Zajęcia teoretyczne prowadzone będą metodami wykładów, prezentacji filmów lub internetowych programów, dyskusji, analiz przypadków. Zajęcia praktyczne zaś opierały się będą o doświadczenia własne prowadzących oraz materiał dostępny w laboratoriach na terenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków „Artemida Olsztyn”. 

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą telefoniczną lub mailową:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność – ilość miejsc ograniczona. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Miejsce szkolenia:

Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „Artemida Olsztyn”,  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn