Dofinansowanie do procedury in vitro 2023/2024

           wsparcie miejskie  Olsztyn    wsparcie wojewódzkie – województwo warmińsko-mazurskie

Uwaga Białystok – dofinansowanie in vitro!

x

Klauzula infomacyjna

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTemida Domitrz i Partnerzy, sp. Partnerska Lekarzy z siedzibą przy ul. Włókienniczej 9B/U 15-464 Białystok, REGON: 200226420, NIP: 5423096576, KRS: 0000311890.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– prowadzenia korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw. 

– ustalenia tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO,

– przedstawienia oferty lub przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę lub przekazania materiałów,

– realizacji wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing usług własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych np.: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora niezbędnych do wykonania zawieranej z Państwem umowy, w tym usługi prawne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

Przysługuje Państwu prawo:

– dostępu do treści danych osobowych, 

– oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rejestracji Państwa wizyty.