Dofinansowanie do procedury in vitro 2023/2024

           wsparcie miejskie  Olsztyn    wsparcie wojewódzkie – województwo warmińsko-mazurskie

Uwaga Białystok – dofinansowanie in vitro!

x
kółko 20.12.21.

Szkolenia w Klinice Artemida Olsztyn

Zgodnie z wymogami ustawy z dn. 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, informujemy że w 2022 r. w Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „Artemida Olsztyn” planowane są następujące szkolenia ustawiczne.

 

1. Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. Przewidywany termin szkolenia: 23-25.09.2022 r.
2. Szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji
oraz pracowników banków komórek rozrodczych i zarodków. Przewidywany termin szkolenia: 07-09.10.2022 r.
3. Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. Przewidywany termin szkolenia: 21-23.10.2022 r.

 

Program oparty jest na rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Zajęcia teoretyczne prowadzone będą metodami wykładów, prezentacji filmów lub internetowych programów, dyskusji, analiz przypadków. Zajęcia praktyczne zaś opierały się będą o doświadczenia własne prowadzących oraz materiał dostępny w laboratoriach na terenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków „Artemida Olsztyn”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność – ilość miejsc ograniczona. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Miejsce szkolenia:

Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „Artemida Olsztyn”,  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn