Informacje dla pacjentów w związku z zagrożeniem COVID-19
WIĘCEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTemida Domitrz i Partnerzy, sp. Partnerska Lekarzy z siedzibą przy ul. Włókienniczej 9B/U 15-464 Białystok, REGON: 200226420, NIP: 5423096576, KRS: 0000311890.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • prowadzenia korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
  • ustalenia tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO,
  • przedstawienia oferty lub przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę lub przekazania materiałów,
  • realizacji wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing usług własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych np.: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora niezbędnych do wykonania zawieranej z Państwem umowy, w tym usługi prawne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych osobowych,
 • oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rejestracji Państwa wizyty