Dofinansowanie do procedury in vitro 2023/2024

           wsparcie miejskie  Olsztyn    wsparcie wojewódzkie – województwo warmińsko-mazurskie

Uwaga Białystok – dofinansowanie in vitro!

x
kółko 27.04.22.

Dofinansowanie do procedury in vitro 2022

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs ofert na Realizatora Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok. 4 maja 2022 roku rozpoczyna się kolejny nabór do programu.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na ten cel 350 tys. zł, dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie około 70 procedur in vitro – w wysokości do 5 tys. złotych w przypadku procedury zapładniania partnerskiego i innego niż partnerskie oraz do 2,5 tys. złotych w przypadku procedury adopcji zarodka.

Już 4 maja 2022 roku (od godz. 8) rozpoczynają się kolejne zapisy do programu, które potrwają do 17 maja 2022 roku (do godz. 13). Zgłoszenia będą się odbywać się osobiście w klinice, telefonicznie pod numerem telefonu: 89 532 61 24, a także drogą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja.olsztyn@klinika-artemida.pl. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną wymagane jest podanie w mailu danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polega na zapewnieniu beneficjentom dostępu do świadczeń finansowanych w ramach programu: stworzeniu możliwości skorzystania z dofinansowania jednej zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.

Kto może przystąpić do Programu:

•    pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu,
•    pary spełniające następujące kryteria:
1.    wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat według rocznika urodzenia;
2.    spełniają określone ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku – warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
3.    poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
4.    są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
5.    wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów;
6.    zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Kryteria wykluczenia z programu dotyczącego zastosowania leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego stanowią:

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:   
1.    potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
2.    nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
3.    nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
4.    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
5.    brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:
1.    potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
2.    nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
3.    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
4.    brak macicy;
5.    negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:
1.    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
2.    brak macicy;
3.    negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Jakie dokumenty zabrać na wizytę kwalifikacyjną?

Na wizytę należy koniecznie przynieść:
•    pełną dokumentację z leczenia,
•    wyniki badań (nie starsze niż 6 miesięcy)
•    dokumenty potwierdzające tożsamość,
•    wypełnione oświadczenia załączone do informacji (załącznik nr 3 i 4),
•    aktualne zaświadczenie, że są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (np. poświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa, kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; ewentualnie dokument (oświadczenie) poświadczający zwolnienie z płacenia podatków (w przypadku osób poniżej 26 r.ż., rolników).

Uwaga –  jeśli podczas pierwszej wizyty w klinice okaże się, że konieczna będzie kolejna wizyta w celu uzupełnienie dokumentacji lub wyników badań, wizyta ta będzie płatna zgodnie z cennikiem kliniki.

Pary, które zakwalifikują się w 2022 roku informujemy, że aby skorzystać ze środków budżetowych samorządu, należy skorzystać z procedur objętych dofinansowaniem do końca trwania programu.

Realizacja dofinansowania leczenia dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego kończy się 15 grudnia 2022 roku.