"Bon antywirusowy" GRANT NR BON70

 

Firma Centrum Ginekologii Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „ARTEMIDA” Domitrz i Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Bon antywirusowy”, umowa o powierzenie grantu nr BON70.

Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian (innowacji) procesowych, organizacyjnych i technologicznych w związku z dostosowaniem przedsiębiorstwa do działalności w czasie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego oraz szczególnych uwarunkowań rynkowych z tym związanych w ramach projektu „Bon antywirusowy”.

Wartość projektu: 127.252,83 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 95.131,66 PLN