Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem uzyskując dwa stopnie specjalizacji – z położnictwa (1965) i chorób kobiecych (1969). Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w 1965, habilitację obronił w 1972. W 1979 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1990 profesora zwyczajnego, a 20 grudnia 2004 został uhonorowany tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach 1972–1984 był Kierownikiem Zakładu Endokrynologii Ginekologicznej AMB. W latach 1984–2000 był Dyrektorem Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMB. W latach 1975–1981 pełnił funkcję Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego AMB. Od 1984 jest Kierownikiem Kliniki Ginekologii AMB a po zmianie statutu uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma w swoim dorobku 170 publikacji naukowych w kraju i za granicą, jest współtwórcą kilkunastu podręczników medycyny.