W 1991 roku ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku i rozpoczął pracę w klinice ginekologii. Stopnie specjalizacji otrzymał w latach 1994 i 1997, pracę doktorską obronił w 1995. W 2002 roku zdał kolokwium habilitacyjne uzyskując stopień doktora habilitowanego. 30.12. 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nominację dr. Szamatowicza na tytuł profesora medycyny. W chwili obecnej poza Spółką Artemida jest również adiunktem Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Do jego zainteresowań należą techniki operacyjne, głównie laparoskopia i histeroskopia.